Maksimum Patent - Danışmanlık Mühendislik Eğitim HİZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
 • MAKSİMUM PATENT
  "MARKA" TESCİLİ

  Markanızı almakta çok geç kalmayın! Rakiplerinizin bir adım önüne geçin, Sonradan Üzülmeyin!...

 • PATENT BAŞVURUSU
  PATENT

  Patent sınırlı bir yer ve süre için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, kullanılmasını...

 • FAYDALI MODEL NEDİR?
  FAYDALI MODEL

  Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını...

 • ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR
  "ENDÜSTRİYEL" TASARIM

  Tasarım bir ürünün tümü bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku malzeme, esneklik gibi...

FAYDALI MODEL

Hizmetlerimiz

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır.

- Başvuru ve Şekil İnceleme
Patent uzmanı, başvuruları şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) inceler. Şeklî inceleme sonucunda 3 muhtemel sonuç söz konusudur.
 
Şekli inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine bunların düzeltilmesi için bildirim yapılır. Söz konusu eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içerisinde düzeltilmezse veya düzeltme Enstitü tarafından kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.
 
Aşağıdaki durumlardan biri söz konusu ise, faydalı model başvurusu işlemleri durdurulur ve durdurma gerekçesi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, işlem durdurma kararına karşı itirazını (ve varsa değişiklikleri) yazının bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Enstitü’ ye sunar. Başvuru sahibi anılan süre içerisinde itirazda bulunmazsa veya itiraz Enstitü tarafından kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.

 • 551 Sayılı KHK’nın 6 ncı maddesi uyarınca, buluş niteliğinde olmaması 
 • Hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle faydalı model ile korunabilir bir buluş olmaması
 • 551 Sayılı KHK’nın 155 inci maddesi uyarınca, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında olması 
 • Buluşun açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması
 • Şekli inceleme esnasında herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, bildirilen eksiklikler düzeltilirse ya da işlem durdurma kararına karşı yapılan itiraz kabul edilirse, şekli uygunluk bildirimi yapılır.

Şekli eksiklikler düzeltilirken ya da işlem durdurma kararına karşı yapılan itirazla birlikte değişiklik yapılırken, başvurunun ilk kapsamının aşılmaması gerekmektedir. Şekli inceleme sonrası (Enstitüden şekli uygunluk veya işlem durdurmaya karşı yapılan itirazı kabul kararı alındıktan sonra) yayın aşaması gelir.

Yayın Kararı
Başvuru Yayını”, başvuru (ya da varsa rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra yapılır.  Başvuru sahibi, 18 ay geçmeden de başvurunun yayınlanmasını talep edebilir. Bunun için, faydalı model başvurusu yapılırken P-02 nolu başvuru formundaki “erken yayın” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte P-11 nolu formla talepte bulunulması gerekmektedir. Erken yayın talebi yapıldıktan sonra (şekli uygunluk sonrası) başvuru yayınlanır.